Cho thuê phòng nghỉ, Homestay

18, tháng 7, 2023

Trên đây là gợi ý du khách 1 vài điểm cho thuê phòng nghỉ, homestay quanh Vườn Pù Mát

  1. Điểm du lịch cộng đồng Bản Khe Rạn

Địa chỉ: Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An

     2.Điểm du lịch cộng đồng Bản Xiềng

Địa chỉ: Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An

     3. Điểm du lịch cộng đồng Bản Nưa

Địa chỉ: Yên Khê, Con Cuông, Nghệ An

ĐT: 0356 687 717

    4. Khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông
Địa chỉ: Thị trấn Con Cuông, Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238 3730 555

   5. Khách sạn Dũng Tiến
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Con Cuông, Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238 3873213 – 097 652 33 44

   6. Nhà nghỉ Gia Bảo
Địa chỉ: QL7A, Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại:

   7 . Nhà nghỉ Thủy Nhung
Địa chỉ: Thị trấn Con Cuông, Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại:

   8. Khách sạn Tám Lan
Địa chỉ: Khối 5 Thị trấn Con Cuông, Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238 3873208

   9. Nhà khách Lâm trường
Địa chỉ: QL7A, Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại:

Nhà nghỉ Châu Liên
Địa chỉ: QL7A, Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại:

 

Form đăng ký

    Thông tin cá nhân

    Nhận báo giá miễn phí cho chuyến tham quan này? Vui lòng điền vào mẫu yêu cầu tham quan bên dưới và cung cấp cho chúng tôi càng nhiều thông tin càng tốt, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!

    Ngày đến
    Ngày đi